main angin

Maksud: Percakapan atau janji-janji yang selalu berubah-ubah

berkongsi