makan gaji

Maksud: Bekerja untuk mendapatkan upah.

Contoh ayat: Hasrom bekerja makan gaji dengan abangnya.

berkongsi