mata bajak

Maksud: Besi tajam pada bajak

berkongsi