mata kotak

Maksud: Tidak tahu memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

berkongsi