memakuk dengan belakang lading

Maksud: Membuat permintaan atau pertanyaan yang menyakiti hati orang

berkongsi