menjilat keluan bagai kerbau

Maksud: Sangat kecewa (kerana tidak tercapai yang diharapkan)

berkongsi