merelakan nyawa

Maksud: Mengorbankan nyawa

berkongsi