orang tempang jangan dicacat, ingat-ingat hari belakang

Maksud: Kecelakaan orang janganlah sangat dikata barangkali kita sendiri akan mengalami hal yang serupa

berkongsi