orang terpandang

Maksud: Orang yang dihormati

berkongsi