Pak Pandir

Maksud: Orang lurus dan bodoh.

berkongsi