pekak batu

Maksud: Seseorang yang rosak pendengarannya atau pura-pura tidak mendengar.

berkongsi