periuk api

Maksud: Perangkap samar atau sejenis bom yang disamarkan di bawah tanah

berkongsi