salah gelogok

Maksud: Melakukan sesuatu tanpa berfikir

berkongsi