seperti belanda meminta tanah

Maksud: Diberi sedikit, hendak banyak

berkongsi