seperti hendak meluruskan ekor beruk

Maksud: Sangat sukar menasihati orang yang degil.

berkongsi