seperti memanjat terkena seruda

Maksud: Mendapat rintangan sukar dalam sesuatu usaha

berkongsi