seperti menghitung buah kerayung

Maksud: Kerja sia-sia

berkongsi