sepuluh kapal datang, anjing bercawat ekor juga

Maksud: Perihal rakyat yang tidak bertambah maju keadaannya meskipun banyak ilmu pengetahuan yang datang

berkongsi