silang selimpat

Maksud: Sangat mengelirukan

berkongsi