silih mata

Maksud: Sesuatu yang digunakan untuk dilihat sahaja

berkongsi