sudah tahu di kain beragi

Maksud: Perihal orang susah yang mulai baik penghidupannya

berkongsi