talak tiga

Maksud: Perceraian suami isteri yang tidak dapat dirujuk semula

berkongsi