terkena pada ikan bersorak, terkena pada batang masam

Maksud: Hal orang berkawan yang mahu beruntung sahaja dan tidak mahu berugi

berkongsi