titik pangkal

Maksud: Perkara yang digunakan sebagai permulaan sesuatu perbincangan

berkongsi