umpan api

Maksud: Bahan-bahan yang mudah terbakar

berkongsi