undang-undang dasar

Maksud: Perlembagaan atau dasar kerajaan

berkongsi