wang buta

Maksud: Wang pencen yang dibayar setiap bulan kepada pekerja yang telah bersara

berkongsi