wang duka

Maksud: Wang yang diberikan kepada ahli keluarga tentera yang telah terkorban semasa bertugas

berkongsi