adakah duri dipertajam

Maksud: Orang yang cerdik tidak perlu diberi nasihat lagi

berkongsi