zat makanan

Maksud: Zat-zat yang diperoleh dari makanan manusia

zaman Tok Naduk

Maksud: Zaman awal bagi Pulau Pinang diterokai oleh Pihak Inggeris

zaman purbakala

Maksud: Zaman atau masa yang dahulu sekali, zaman kuno