agih-agih kongkang

Maksud: Terlalu dermawan atau murah hati hingga diri sendiri mendapat kesusahan

berkongsi