air pasang perbani

Maksud: Keadaan air pasang tinggi dan surut rendah.

berkongsi