anak-anak ikan kecil menjadi makanan ikan besar

Maksud: Orang kecil (rakyat biasa) selalu di bawah perintah orang besar-besar

berkongsi