anak tanggung

Maksud: Anak yang hampir dewasa

berkongsi