angkatan muda

Maksud: Golongan muda, angkatan baru