arak tidak berlari

Maksud: Perbuatan bersama-sama yang menggirangkan hati tidak perlu diburu-burukan

berkongsi