ayam menetaskan telur itik, anaknya itu ke air juga suka ditujuinya

Maksud: Perangai daripada baka yang asal tidak akan berubah juga

berkongsi