bagai nakhoda kasap, hujung hilang pangkal lesap

Maksud: Membuat pekerjaan yang membawa kerugian (perbelanjaan yang berlebih-lebihan)

berkongsi