bagai pintu tak berpasak, perahu tak berkemudi

Maksud: Sesuatu yang membahayakan

berkongsi