bagai sambau di tengah jalan

Maksud: Kehidupan yang tidak tetap (sakit atau hidup melarat)

berkongsi