baik membawa resmi ayam betina

Maksud: Lebih baik merendahkan diri (supaya selamat dalam hidup), resam

berkongsi