bak gadis jolong bersubang

Maksud: Orang hina papa atau miskin yang menjadi sombong kerana memperoleh kemuliaan atau kekayaan