belum tahu lagi, ayam sedang berlaga

Maksud: Belum ada keputusan