bengkok batang, bengkoklah bayang

Maksud: Mengikut ajaran salah

berkongsi