beranggar pena

Maksud: Berbantahan melalui tulisan