bercemar kaki

Maksud: Pergi ke suatu tempat

berkongsi