berdakap tangan

Maksud: Tidak membuat sebarang kerja atau pertolongan