berkaul kepada keramat

Maksud: Meminta sesuatu hendaklah tepat pada tempatnya