bersuluh menjemput api

Maksud: Bertanyakan sesuatu yang diketahui