bertekuk tangan

Maksud: Tidak mahu bekerja

berkongsi